LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner

Pamätná minca, strieborná; 300. výročie narodenia
SR2_200K33_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#77 N#MPSK_44
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,6 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „– VYNÁLEZCA – FYZIK – MATEMATIK – PEDAGÓG“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.11.2004 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Varšava
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Segnerovo koleso, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: J. A. Segner
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2004 - - 26,- 45,5 - 8 + 3,3p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 300. výročia narodenia fyzika, lekára, matematika, pedagóga a vynálezcu Jána Andreja Segnera bola v novembri 2004 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 589/2004 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk.

Autorkou návrhu oboch strán mince je Mária Poldaufová.

Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je v obdĺžniku vyobrazené Segnerovo koleso. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji dvestokorunáka rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky, pod ktorým je letopočet razby „2004“. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je pri spodnom okraji mince. Štylizované iniciálky autorky návrhu dvestokorunáka Márie Poldaufovej „MP“ sú pri pravom a značka Poľskej štátnej mincovne „mW“ pri ľavom spodnom okraji obdĺžnika.

Na rube pamätného strieborného dvestokorunáka uprostred mincového poľa je v kruhu vyobrazený portrét Jána Andreja Segnera. Okolo kruhu je v hornej časti zľava doprava sedem nákresov zobrazujúcich vývoj konštrukcie Segnerovho kolesa a v spodnej časti sú jeho mená a priezvisko „JÁN ANDREJ SEGNER“. Pri ľavom okraji mince je letopočet jeho narodenia „1704“ a pri pravom okraji letopočet jeho úmrtia „1777“.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „– VYNÁLEZCA – FYZIK – MATEMATIK – PEDAGÓG“.

Vyrobených bolo 8 tisíc mincí v bežnej kvalite a 3 300 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 18.06.2013