LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 2005 Bitka pri Slavkove

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie bitky pri Slavkove
CR_200K49_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#??? N#MPCZ50
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 16.11.2005[1, 2]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Zbyněk Fojtů
reverz: Zbyněk Fojtů
Popis averz: Heraldické zvieratá, Mohyla mieru, názov štátu, 200 Kč
reverz: Mapa bojiska,
znaky 3 cisárov
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2005---26,001011,8  
2005---56,00 R 8,2 p
p - proof

Pri príležitosti 200. výročia bitky troch cisárov pri Slavkove bola v novembri 2005 vyhláškou Českej národnej banky č. 435/2005 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je akademický sochár Zbyněk Fojtů.

Na líci dvestokorunáka je v ľavej a spodnej časti medzikružia umiestnený v neuzatvorenom opise názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“, ktorý je z oboch strán ohraničený bodkami. V hornej časti medzikružia je takisto v neuzavretom opise označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“ a vpravo od neho značka mincovne, ktorá dvestokorunák razila, z oboch strán ohraničená bodkami. V strede dvestokorunáka sú v popredí heraldické zvieratá zo štátneho znaku Českej republiky v štítoch, vľavo moravská orlica, hore uprostred český lev a vpravo pod ním sliezska orlica. Štíty s heraldickými zvieratami čiastočne presahujú na medzikružie. Na pozadí štítov je vyobrazená Slavkovská Mohyla mieru.

Na rube dvestokorunáka je v hornej časti medzikružia neuzavretý opis „SLAVKOV AUSTERLITZ“, ktorého slová sú oddelené bodkou, v spodnej časti neuzatvorený opis s letopočtami „1805“ a „2005“. Letopočty sú ohraničené bodkami. V strede dvestokorunáka sú na pozadí dobovej mapy bojiska umiestnené znaky troch cisárov v štítoch. Vľavo je znak francúzskeho cisára Napoleona, dole uprostred znak rakúskeho cisára Františka I. a vpravo znak ruského cára Alexandra I. Štíty so znakmi čiastočne presahujú na medzikružie. Autorove iniciály, spojené písmená „FZ“, sú pri hornom okraji stredu mince.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú, minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 11 800 kusov v bežnej kvalite a 8 200 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[3] bolo 465 kusov v bežnej kvalite a 3 kusy v kvalite proof.
Revidované 04.10.2012; 18.02.2015; 10.11.2016; 09.02.2020