LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 5 h 1991 Päť halierov

Obehová minca, hliníkový päťhaliernik
CSFR_5h_1991.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#150 N#76
Zloženie: Al 98% Mg 2%
Hmotnosť: 0,75 g (±2,5%)
Priemer: 16,2 mm
Hrúbka: 1,6 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 01.04.1991 [1]
do: 31.07.1993 v SR [2]
30.04.1993 v ČR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: František David
Popis averz: Znak, ČSFR, rok
reverz: Nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1991 0,- 0,13 0,33 - 10 055   
1992x 0,- 0,13 3,25 - 50 a)
a) len pre sady mincí

V priebehu roka 1991 sa podľa vyhlášky Štátnej banky československej č. 60/1991 Zb. postupne vydávali do obehu mince po 1 h, 5 h, 10 h, 20 h, 50 h, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Autorom návrhu lícnej strany päťhaliernika je Miroslav Ronai. Je na nej uprostred štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Nad ním je skratka názvu štátu „ČSFR“ a pod ním letopočet razby. Po stranách štátneho znaku sú tri štylizované lipové lístky. Pod letopočtom uprostred dolu je značka autora „R“.

Autorom návrhu rubovej strany mince je František David. Je na nej nominálna hodnota mince - veľká číslica „5“ a pod ňou je písmeno „h“. Tesne pod číslicou, vľavo od písmena „h“, je autorova značka „D“. Rub mince je rovnaký ako na 5 h vzor 1977, okrem päťcípej hviezdy, ktorá bola odstránená.

Hrana hliníkového päťhaliernika je hladká.

Vyrobených bolo viac ako 10 miliónov päťhaliernikov. Zákonnými peniazmi boli 2 roky. Z obehu boli stiahnuté naraz s 5 h vzor 1977 v roku 1993; najskôr v ČR a o tri mesiace aj v SR.
Revidované 4.10.2012; 31.05.2013