LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 20 eur 2013 Košice

Zberateľská minca, strieborná; Pamiatková rezervácia
SK_20E4.jpg
Foto: Mincovňa Kremnica
Katal.číslo: KM#129 N#SKSb15
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 25.02.2013[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
veduta z roku 1617, erb
reverz: Nominál, Dóm sv. Alžbety
Kaplnka sv. Michala
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
201323,725,840,952,0R3,35  
2013  -   -   - 44,9R6,35 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 15 000 ks.


Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva vo februári 2013 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Karol Ličko.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazená časť veduty z roku 1617 doplnená historickým erbom mesta Košice. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Napravo od neho je letopočet „2013“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v hornej časti mincového poľaopise zľava doprava. Autorova značka, štylizované iniciálky mena a priezviska autora mince „KL“, je pri ľavom okraji mince v jej spodnej časti. Značka Mincovne Kremnica, skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je napravo od historického erbu.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazená architektonická dominanta pamiatkovej rezervácie Košice – Dóm sv. Alžbety s Kaplnkou sv. Michala. V ľavej časti mincového poľa je zobrazenie plastiky patrónky Košíc sv. Alžbety Uhorskej z hlavného oltára dómu, ktoré je doplnené gotickým oblúkom s ornamentálnymi prvkami. Pri okraji mince je v opise zľava doprava nápis „PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KOŠICE“. Označenie nominálnej hodnoty mince „20 EURO“ je v dvoch riadkoch v hornej časti mincového poľa.

Na hrane mince je reliéfny nápis „EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013“. Začiatok a koniec textu je oddelený značkou v tvare štylizovaného kľúča.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 02.02.2016; 28.09.2017