LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 2001 Tretie tisícročie

Pamätná minca, strieborná; začiatok
SR2_500K5_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#57 N#MPSK_34
Zloženie: Ag 99,9%
Hmotnosť: 31,1035 g (+0,4 g)
Priemer: 45 mm (opísaný cez vrcholy; ±0,2 mm)
Hrúbka: 3,6 mm (±0,4 mm)
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: zaoblený trojuholník
Platnosť od: 05.10.2001 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok, oko
reverz: Tri ruky
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2001 - - 65,- 91,- - 13 + 4p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 400 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia bola v októbri 2001 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 395/2001 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Patrik Kovačovský.

Na líci päťstokorunáka uprostred mincového poľa sú vyobrazené kruhy znázorňujúce vesmír s trojuholníkom vo vnútri. V centrálnej časti znázorneného vesmíru je umiestnené štylizované Slnko a linkami vytvorené štylizované oko s astrologickými symbolmi planét na dúhovke. Smerom k spodnej časti päťstokorunáka sú vyobrazené hviezdy a planéty s časťami ich obežných dráh. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený po stranách päťstokorunáka tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je pri ľavom okraji zdola nahor a slovo „REPUBLIKA“ pri pravom okraji zhora nadol. Názov štátu je rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky, pod ktorým je umiestnený letopočet razby „2001“. Označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“ je v spodnej časti mince; vpravo od nej sú umiestnené štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu päťstokorunáka Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

Na rube päťstokorunáka je vyobrazená kompozícia troch rúk, ktoré vychádzajú z vrcholov mince a ukazovákmi sa spájajú v jej strede. Vľavo je umiestnené písmeno gréckej abecedy „?“ a vpravo „?“. Slovenský nápis „NOVÉ TISÍCROČIE“ a latinský nápis „TERTIO MILLENNIO“ sú umiestnené po stranách päťstokorunáka tak, že vytvárajú trojuholník. Pri ľavom okraji v hornej časti zdola nahor je slovo „NOVÉ“ a v dolnej časti zhora nadol slovo „TERTIO“; obidve slová sú oddelené štylizovanou hviezdou. Slovo „TISÍCROČIE“ je pri pravom okraji zhora nadol a slovo „MILLENNIO“ pri spodnom okraji mince.

Hrana päťstokorunáka je hladká.

Vyrobených bolo 13 tisíc mincí v bežnej kvalite a 4 tisíc kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 400 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 19.06.2013