LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 50 h 1943 Pluh

Obehová minca, hliníkový päťdesiathaliernik
SR1_50h1_1943.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#5a N#29 BJ#24
Zloženie: Al
Hmotnosť: 0,967 g
Priemer: 20 mm
Hrúbka: 1,4 mm
Hrana: vrúbkovaná
Farba: bielošedá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.9.1943 [1, 2, 3]
do: 29.2.1948 [5]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Gejza Angyal, Anton Hám, Andrej Peter
reverz: Gejza Angyal, Anton Hám, Andrej Peter
Popis averz: Názov a znak SR, rok
reverz: Pluh v brázde, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1943  1,95  3,25  6,5 - - 4 400
1944 13,- 19,5 39,- - - 2 621

Hliníkové päťdesiathalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v 2. polroku 1943

Autormi mince sú Gejza Angyal, Anton Hám a Andrej Peter.

Na lícnej strane mince je štátny znak Slovenskej republiky. V opise do kruhu je text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod znakom je rok razby. Pred a za rokom je bodka.

Na rubovej strane je pluh zarytý v brázde. Nad pluhom sú číslice „50“ udávajúce nominálnu hodnotu mince. V opise pri dolnom okraji mince je text „HALIEROV“. Pri pravom okraji mince je značka mincovne „Kr“.

Hrana mince je vrúbkovaná. Na oboch stranách mince je plochá obruba. Okolo obruby je na oboch stranách mince perlovec.

Tieto hliníkové päťdesiathalierniky v druhom polroku 1943 začali obiehať súbežne s mediniklovými päťdesiathaliernikmi.
Platili aj po obnovení ČSR.
Revidované 4.10.2012