LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1997 Štefan Moyzes

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie narodenia
SR2_200K15_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#40 N#MPSK_20
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,65 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „PRVÝ PREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.10.1997 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Znak a názov štátu, strom, dvojkríž, rok
reverz: Š. Moyzes, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1997 - - 19,5 45,5 - 14,9 + 1,5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 2 900 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 200. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského národa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa bola v októbri 1997 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 272/1997 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Patrik Kovačovský.

Na líci dvestokorunáka pri spodnom okraji mince je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Nad štátnym znakom je uprostred mincového poľa vyobrazený strom. Do kmeňa a koruny stromu je zakomponovaný dvojkríž. V spodnej časti koruny stromu je umiestnený letopočet razby „1997“ rozdelený kmeňom stromu. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava od spodného okraja mince. Pri kmeni stromu v rozdelenom riadku je text „Matica slovenská“. Vedľa štátneho znaku vpravo sú umiestnené štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Patrika Kovačovského „PK“ a vľavo je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

Na rube dvestokorunáka v kruhu umiestnenom uprostred mincového poľa je fragment portrétu Štefana Moyzesa (ďalej len „portrét“). Do portrétu v pravej spodnej časti zasahujú letopočty jeho narodenia „1797*“ a úmrtia „1869“, pričom prvá veľká číslica „1“ je spoločná pre obidva letopočty. Vpravo hore od portrétu je umiestnený fragment ruženca s krížom. Pod portrétom je z profilu vyobrazená otvorená kniha a pod ňou v dvoch riadkoch je označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. V polkruhu v opise zľava doprava je meno a priezvisko „ŠTEFAN MOYZES“.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „PRVÝ PREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým lístkom.

Vyrobených bolo 14 900 mincí v bežnej kvalite a 1 500 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 2 900 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 17.06.2013