LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 2011 Petr Vok z Rožmberka

Pamätná minca, strieborná; 400. výročie úmrtia
CR_200K79_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#122 N#MPCZ80
Zloženie: 92,5% Ag, 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 19.10.2011[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Jaroslav Bejvl
reverz: Petr Horák
Popis averz: Kláštor Vyšší Brod, názov štátu, 200 Kč
reverz: Portrét Petra Voka
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2011---21,00 R 8,3  
2011---28,001012,4 p
p - proof

K 400. výročiu úmrtia významného českého šľachtica Petra Voka z Rožmberka bola v októbri 2011 vyhláškou Českej národnej banky č. 305/2011 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autormi návrhu pamätnej striebornej mince sú Jaroslav Bejvl (líc) a Mgr. Petr Horák (rub).

Na líci dvestokorunáka je kláštor vo Vyššom Brode, kde je pochovaný Peter Vok z Rožmberka. Nad kláštorom vo Vyššom Brode je erb rodu Rožmberkov, ktorý je na znamenie vymretia rodu zlomený. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a pri pravom okraji dvestokorunáka je opis „KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD“. Označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“ je pod erbom. Značka Českej mincovne v Jablonci nad Nisou tvorená kompozíciou písmen „Č“ a „M“ je pri hornom okraji dvestokorunáka nad štítom. Vľavo od značky Českej mincovne je značka autora lícnej strany ,Jaroslava Bejvla, ktorá je tvorená písmenami „J“ a „B“.

Na rube dvestokorunáka je portrét Petra Voka z Rožmberka. Pri pravom okraji dvestokorunáka je v dvoch riadkoch opis „PETR VOK Z ROŽMBERKA“ a letopočty „1611 ○ 2011“. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je značka autora rubovej strany dvestokorunáka, Mgr. Petra Horáka, ktorá je tvorená písmenami „H“ a „P“.

Hrana mince v bežnej kvalite je vrúbkovaná, minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 8 300 kusov v bežnej kvalite a 12 400 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[2] bolo 112 kusov v bežnej kvalite a 3 kusy v kvalite proof.
Revidované 04.10.2012; 21.10.2016; 11.02.2020