LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 1994 Slovenský raj

Pamätná minca, strieborná; 30. výročie ochrany
SR2_500K_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#28 N#MPSK_7
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (±0,5%)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: plastický nápis
„OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 17.01.1995 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Imrich Svitana
reverz: Imrich Svitana
Popis averz: Poniklec, nominál, znak
a názov štátu, rok
reverz: Machový vodopád
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1994 - - 45,5 58,5 - 27,5 + 2,4p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 11 800 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia územnej ochrany prírody v Slovenskom raji bola v januári 1995 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 8/1995 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Imrich Svitana.

Na líci päťstokorunáka v ľavej časti mincového poľa je zobrazená chránená rastlina poniklec slovenský (ďalej len „poniklec“). Vpravo od ponikleca je umiestnené v dvoch riadkoch označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod označením hodnoty päťstokorunáka. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený pri spodnom okraji mince vpravo od ponikleca. Letopočet razby „1994“ je umiestnený vpravo od štátneho znaku pod názvom štátu. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami a iniciálky mena a priezviska autora návrhu päťstokorunáka akademického sochára Imricha Svitanu „IS“ sú umiestnené pod letopočtom razby.

Na rube päťstokorunáka je uprostred mincového poľa zobrazený Machový vodopád, ktorý sa nachádza v rokline Vyšný Kyseľ. Názov „NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ“ je v rozdelenom opise zľava doprava pri ľavom a pravom okraji mince.

Vyrobených bolo 27 500 mincí v bežnej kvalite a 2 400 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 11 800 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 12.11.2012; 19.06.2013