LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 20 Kčs 1972 Andrej Sládkovič

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie úmrtia
CSSR_20K_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#76 N#124 BJ#91
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,8 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 26.04.1972 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Ján Kulich
Popis averz:
reverz:
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1972 - 4,55 7,15 16,25 - 55 + 5Proof
1972v - 40 55 - - ?
v) Výrazné bokombrady

Pamätný strieborný dvadsaťkorunák bol vydaný vyhláškou ministra financií č. 20/1972 k 100. výročiu úmrtia slovenského básnika Andreja Sládkoviča.

Autorom návrhu mince je akademický sochár Ján Kulich.

Na líci pamätného strieborného dvadsaťkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „20“ je umiestnené uprostred dole.

Na rube mince je ľavý profil A. Sládkoviča. Jeho meno „ANDREJ SLÁDKOVIČ“ je umiestnené vo dvoch riadkoch dole, vedľa vľavo je štylizovaný kvet; pod menom v treťom riadku sú letopočty „1872 - 1972“. Autorova značka „.J.K.“ je umiestnená uprostred dole.

Hrana mince je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa vlnoviek a krížikov.

Vyrobených bolo 60 tis. kusov, z toho 5 tis. v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 28 rokov.
Revidované 4.10.2012; 16.5.2013