LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1976 V. Kaplan

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_100K2_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#85 N#132 BJ#99
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 15 g (±1%)
Priemer: 33 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 29.10.1976 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Luděk Havelka
reverz: Luděk Havelka
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Profil V. Kaplana, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1976 0,- 13,- 15,6 22,75 - 75 + 5 proof

K 100. výročiu narodenia vynálezcu Viktora Kaplana bola koncom októbra 1976 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 125/1976 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademický sochár Luděk Havelka.

Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je umiestnené v dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom.

Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Viktora Kaplana v pravom profile. Jeho meno „VIKTOR KAPLAN“ je umiestnené v opise vpravo, letopočty „1876-1976“ vľavo od portrétu. Autorova značka „LH“ je umiestnená po ľavej strane portrétu v úrovni okraja goliera.

Na hrane je opakujúci sa vlys štylizovanej päťramennej hviezdičky a čiarky rovnobežnej s okrajmi hrany.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 24 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013