LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1985 Helsinky

Pamätná minca, strieborná; 10. výročie konferencie
CSSR_100K26_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM 119; Novotný 160
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 01.05.1985 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Holubica, Európa, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1985 - - 15,6 26,- - 75 + 5 proof

K 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe bola začiatkom mája 1985 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 30/1985 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Vladimír Oppl.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je v rozdelenom riadku označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince sa prelína obraz symbolickej holubice s obrysom Európy, na ktorom sú v štyroch riadkoch nápisy „HELSINKY“ a „KONFERENCE O BEZPEČNOSTI A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ“. V opise dole sú letopočty „1975 - 1985“. Autorova značka „V.O“ je umiestnená za letopočtami.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 15 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013