LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1971 KSČ

Pamätná minca, strieborná; 50. výročiu založenia
CSSR_50K2_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#71 N#121 BJ#88
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 12.05.1971 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Ján Kulich
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Kosák a kladivo, postavy, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1971 - 5.85 11,05 28,6 - 45 + 5

K 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa bola v máji 1971 vyhláškou ministra financií č. 31/1971 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je akademický sochár Ján Kulich.

Na líci pamätnej striebornej mince je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50“ je umiestnené pod štátnym znakom dole. Autorova značka „.J.K.“ je umiestnená pod označením hodnoty uprostred dole.

Na rube pamätného päťdesiatkorunáka je v popredí dominujúce vyobrazenie kosáka a kladiva, v pozadí ktorého je skupina piatich symbolických postáv. Hore uprostred je umiestnená päťcípa hviezda ako symbol komunistickej strany. V opise zľava do neuzatvoreného kruhu je nápis „KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA“, uprostred dole pripomínaný letopočet „1921-1971“.

Hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom päťcípej hviezdičky a vlnovky, ktorý je vyhotovený vlisom.

Vyrobených bolo 50 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 29 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 18.5.2013