LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1971 J. Mánes

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie úmrtia
CSSR_100K_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#73 N#123 BJ#90
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 15 g (±1%)
Priemer: 33 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 27.10.1971 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Petr Formánek
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Profil J. Mánesa, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1971 - 13,- 17,55 22,75 - 45 + 5 proof

K 100. výročiu úmrtia českého maliara Josefa Mánesa bola koncom októbra 1971 vyhláškou ministra financií č. 124/1971 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na lícnu stranu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Ján Kulich. Je na nej štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním v troch riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „100“ je uprostred dole. Autorova značka „J.K“ je umiestnená dole.

Autorom návrhu na rubuvovú stranu pamätnej mince je akademický sochár Petr Formánek. Je na nej pravý profil Josefa Mánesa, po stranách ktorého v dolnej časti je v prvom riadku nápis „JOSEF MÁNES“ a pod ním v druhom pripomínané letopočty „1871“ a „1971“. Autorova značka „F“ je umiestnená dole.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa vlnoviek a bodiek.

Vyrobených bolo 50 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 29 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 26.05.2013