LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 20 korún 1993 Sv. Václav

Obehová minca, plátovaná oceľ; dvadsaťkorunák
CR_20K.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#5 N#CZ_8
Zloženie: Oceľ plátovaná a galvanicky
pokovaná mosadzou
Hmotnosť: 8,43 g (±0,25 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,55 mm (±0,05 mm)
Hrana: zaoblená, hladká
Magnetizmus: áno
Tvar: trinásťhran
Platnosť od: 12.05.1993[1]
do:
Mincovňa: Hamburg, ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Český lev, názov štátu, rok
reverz: Nominál, Václav na koni
V r. 2000 bol razený iný vzor
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993  -    -    -    -   055 001,0 a*
1994  -    -    -    -  10   100,0 a*
1995  -    -    -    -   9   102,0   
1996  -    -    -    -   9   101,0   
1997  -    -    -    -   2 8 091,0   
1997  -    -    -    -   R   001,5 p 
1998  -    -    -    -   115 725,0   
1998  -    -    -    -   R   002,6 p 
1999  -    -    -    -   026 275,0   
1999  -    -    -    -   R   002,0 p 
2000  -    -    -    -   2 5 695,0   
2000  -    -    -    -   R   002,5 p 
2001  -    -    -    -  10    25,0   
2001  -    -    -    -   R   002,5 p 
2002  -    -    -    -  10    21,0   
2002  -    -    -    -   R   003,5 p 
2003  -    -    -    -  10    22,0   
2003  -    -    -    -   R   003,0 p 
2004  -    -    -    -   2 8 250,0   
2004  -    -    -    -   R   004,0 p 
2005  -    -    -    -               
2006  -    -    -    -               

a - Hamburg

p - proof, len pre ročníkové sady


V máji 1993 bola na základe vyhlášky Českej národnej banky č. 111/1993 Sb. vydaná do obehu minca 20 Kč vzor 1993.

Autorom návrhu na obehovú mince je akademický sochár Vladimír Oppl.

Na líci dvadsaťkorunáka je ako symbol českej štátnosti český lev. V opise je názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a pri spodnom okraji mince letopočet razby, ktorý je od názvu štátu oddelený bodkami. Nad letopočtom razby je medzi zadnými nohami leva umiestnená značka mincovne, ktorá dvadsaťkorunák razila.

Na rube dvadsaťkorunáka je postava Svätého Václava na koni s práporom v pravej ruke. po stranách tohto vyobrazenia je v troch riadkoch nápis „SVATÝ VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUT NÁM I BUDOUCÍM“, umiestnený na vodorovnom páse v pozadí. Prvé tri slová nápisu sú naľavo od postavy Svätého Václava, zostávajúce slová napravo od tejto postavy. Označenie hodnoty mince číslom „20“ a skratkou peňažnej jednotky „Kč“ je v dvoch riadkoch nad ľavou časťou nápisu. Iniciály autora „VO“ sú umiestnené pri spodnom okraji mince pod zdvihnutou pravou prednou nohou koňa.

Hrana je hladká.

Okrem dvadsaťkorunákov v bežnej kvalite sa od r. 1997 vyrábajú aj mince v špičkovej kvalite. V r. 2000 boli vydané dvadsaťkorunáky s inou rubovou stranou v bežnej aj v špičkovej kvalite. Dvadsaťkorunáky vzor 1993 boli razené aj po roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 27.11.2013