LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 1997 Pieninský národný park

Pamätná minca, strieborná; ochrana prírody a krajiny
SR2_500K1_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#39 N#MPSK_19
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,1 mm (±0,15 mm)
Hrana: reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 08.07.1997 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Motýľ, názov a znak štátu, rok
reverz: Motív Pieninského n. parku, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1997 - - 78,- 162,5 - 14,5 + 1,7p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 2 700 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny bola v júli 1997 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 189/1997 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park.

Autorom návrhu oboch strán mince je Patrik Kovačovský.

Na líci päťstokorunáka je štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je umiestnený v hornej polovici mincového poľa nad tykadlami motýľa vidlochvosta feniklového (ďalej len „motýľ“) vyobrazeného v strede mincového poľa. Názov štátu „Slovenská republika“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji mince. Krídla motýľa sú spojené prerušovanými oblúkmi. Pod krídlami motýľa vpravo sú umiestnené štylizované iniciálky autora päťstokorunáka akademického sochára Patrika Kovačovského „PK“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami. Letopočet razby „1997“ je pri spodnom okraji mince.

Na rube päťstokorunáka je v kruhu, spod ktorého vyčnievajú fragmenty krídel motýľa, vyobrazený motív Pieninského národného parku. Fragmenty krídel motýľa sú spojené prerušovaným oblúkom. Označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“ je v dvoch prelínajúcich sa riadkoch pri spodnom okraji mince. Názov chránenej oblasti „Pieninský národný park“ je v dvoch opisoch zľava doprava pri hornom okraji mince.

Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“, pred ktorým je vyobrazený motýľ.

Vyrobených bolo 14 500 mincí v bežnej kvalite a 1 700 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 2 700 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 19.06.2013