LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 2 Sk 1993 Hlinená Venuša

Obehová minca, poniklovaný dvojkorunák
SR2_2K_2003.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#13 N#SK_5
Zloženie: poniklovaná oceľ
Hmotnosť: 4,40 g (±2,5%)
Priemer: 22 mm mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,70 mm
Hrana: vlys
Platnosť od: 30.04.1993 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Drahomír Zobek
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Hlinená soška Venuše, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 1,11 - - 51 982 + 28,8s 
1994 - - 1,11 - - 19 062 + 19,9s 
1995 - - 1,11 - - 20 988 + 12s   
1996 - - 2,6 - - 15s   
1997 - - 2,6 - - 12s   
1998 - - 2,6 - - 12s   
1999 - - 2,6 - - 11,5s 
2000 - - 2,6 - - 18,4sp
2001 - - 1,11 6,5 - 10 668 + 12,5s 
2002 - - 1,11 3,25 - 11 000 + 16,1s 
2003 - - 1,11 - - 11 000 + 17s   
2004 - - 2,6 3,25 - 39sp  
2005 - - 2,6 - - 26s   
2006 - - 2,6 - - 17,5sp
2007 - - 2,6 - - 18s   
2008 - - 2,6 3,25 - 32,8sp
s - len v sade
p - z toho v špičkovej kvalite (proof) 2,9 v roku 2000,
     2 v rokoch 2004 a 2006, 4 v roku 2008

Koncom apríla 1993 bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. vydaná do obehu poniklovaná oceľová minca 2 Sk vzor 1993. Minca je z nízkouhlíkovej ocele a má vonkajšie opláštenie z niklu. Hrúbka vonkajšieho opláštenia mince je 0,026 mm a tvorí 6 % z celkovej hmotnosti mince. Tieto dvojkorunáky boli uvedené do obehu súčasne s jedno- a päťkorunákmi.

Autorom návrhu na obehovú mincu je Drahomír Zobek.

Na líci dvojkorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka kremnickej mincovne „MK“ medzi dvoma razidlami. Autorova značka „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince, pod značkou kremnickej mincovne.

Na rube dvojkorunáka je v ľavej polovici mincového poľa zobrazená hlinená soška sediacej Venuše, tzv.„Magna Mater“, zo 4. tisícročia pred n. l., pochádzajúca z archeologického nálezu na neolitickom sídlisku v Nitrianskom Hrádku. V spodnej časti plastického motívu vľavo je iniciálka priezviska autora návrhu mince „Z“. V pravej polovici mincového poľa je označenie hodnoty mince „2 Sk“.

Na hrane poniklovaného oceľového dvojkorunáka je vlys.

Bolo vyrazených približne 125 miliónov dvojkorunákov v bežnej kvalite a viac ako 33 tisíc v špičkovej kvalite. Dvojkorunáky vzor 1993 boli v obehu takmer 16 rokov.
Revidované 4.10.2012; 13.06.2013