LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1998 Parný vlak

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie príchodu na Slovensko
SR2_200K18_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#42 N#MPSK_22
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,75 mm (±0,15)
Hrana: nápis do hĺbky „150 ROKOV ŽELEZNÍC NA SLOVENSKU“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 09.04.1998 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Virčík
reverz: Milan Virčík
Popis averz: Parný vlak, tunel, znak a názov štátu, nominál
reverz: Parný rušeň, Bratislavský hrad
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1998 - - 19,5 42,25 - 14 + 1,8p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 200 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 150. výročia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko bola v apríli 1994 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 94/1998 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Milan Virčík.

Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený dobový parný vlak, ktorý vychádza z bratislavského železničného tunela (ďalej len „tunel“). Nad tunelom je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vpravo od tunela je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pod ním v dvoch riadkoch označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Letopočet razby „1998“ je umiestnený pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka.

Na rube dvestokorunáka v spodnej časti mincového poľa je vyobrazený parný rušeň. V hornej časti mincového poľa je zobrazený dobový pohľad na Bratislavský hrad s podhradím, nad ktorým je v dvoch riadkoch umiestnený text „PRVÝ PARNÝ VLAK NA SLOVENSKU“. Letopočty „1848–1998“ označujúce rok príchodu prvého parného vlaku na Slovensko a rok 150. výročia sú umiestnené vpravo pod textom. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pri spodnom okraji dvestokorunáka.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „150 ROKOV ŽELEZNÍC NA SLOVENSKU“. Začiatok a koniec textu je oddelený značkou znázorňujúcou koleso rušňa.

Vyrobených bolo 14 tisíc mincí v bežnej kvalite a 1 800 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 200 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 17.06.2013