LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1970 V. I. Lenin

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_50K1_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#70 N#120 BJ#87
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 15.05.1970 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: František David
reverz: František David
Popis averz: Názov a znak štátu, nominál
reverz: Portrét V. I. Lenina, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1970 - 5.85 11,05 39,- - 43,8 + 6,2

K 100. výročiu narodenia V. I. Lenina bola v máji 1970 vyhláškou ministra financií č. 45/1970 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je akademický sochár František David.

Na líci pamätnej mince je štátny znak Československej socialistickej republiky. Pod znakom je označenie hodnoty „50“. V opise je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a menová skratka „Kčs“, ktorá sa nachádza pod päťdesiatkou a od názvu štátu je oddelená bodkami.

Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je pravý profil V. I. Lenina. V pravej časti je umiestnený opis „V. I. Lenin“ a vľavo dole sú v opise letopočty „1870“ a „1970“ a medzi nimi je vetvička vavrínu, pod ktorou je autorova značka „D“.

Hrana je hladká s ornamentálnym vlysom zloženým zo striedajúcich sa kosoštvorcov a bodov.

Vyrobených bolo 50 tisíc kusov, z toho cca 6 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 30 rokov až do roku 2000, v ktorom bola v SR [2] aj v ČR [3] zrušená platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných po menovej reforme v r. 1953 v ČSR, ČSSR a ČSFR.
Revidované 4.10.2012; 18.05.2013