LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 50 Kčs 1991 Parník Bohemia

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie začatia plavby
CSFR_50K1_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#145 N#183
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 7 g (±1%)
Priemer: 27 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 15.04.1991 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ladislav Kozák
reverz: Ladislav Kozák
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Parník, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1991 - - 10,4 23,4 - 77 + 3 proof

Pri príležitosti začatia plavby prvého českého parníka Bohemia bola v apríli 1991 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 121/1991 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Ladislav Kozák.

Na líci pamätného päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a okolo neho v neuzavretom opise je názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je v jednom riadku označenie hodnoty „50 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je uprostred zobrazený parník Bohemia podľa dobovej kresby. Nad ním v opise je jeho meno „BOHEMIA“. Pod ním je troma vlnovkami znázornená tečúca rieka. Pod vlnovkami vľavo sú v jednom riadku letopočty „1841 – 1991“, vpravo je umiestnená kotva s lanom. Autorova značka „LK“ je umiestnená vpravo vedľa kotvy pri okraji mince.

Hrana pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 9 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 06.06.2013