LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 500 Kčs 1993 Prvý tenisový klub

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie založenia
CSFR_500K1_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#164 N#192
Zloženie: Ag 90% Cu 10%
Hmotnosť: 24 g (±1%)
Priemer: 40 mm
Hrúbka: ?
Hrana: TENIS TENIS TENIS
Platnosť od: 30.12.1992 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ladislav Kozák
reverz: Ladislav Kozák
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Postava tenistu, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 48,75 91,- - 62 + 3p +d)
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 32 116 + 1 838p

Pri príležitosti 100. výročia založenia prvého tenisového klubu na území dnešnej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola koncom septembra 1992 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 468/1992 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 500 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťstokorunák je akademický sochár Ladislav Kozák.

Na líci pamätného päťstokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA“ je uvedený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom. Pod názvom štátu je označenie hodnoty „500 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je postava tenistu v pohybe s tenisovou raketou v oboch rukách. Postava tenistu je v pozadí ľavej spodnej časti mince doplnená symbolickým vyobrazením architektúry Centrálneho tenisového dvorca Štvanice v Prahe. Nápis „ČESKOSLOVENSKÝ TENIS 1893-1993“ v dvoch riadkoch je umiestnený v hornej časti mince. Autorova značka „LK“ je umiestnená pri spodnom okraji mince vpravo od päty ľavej nohy tenistu.

Na hrane pamätného strieborného päťstokorunáka je reliéfny nápis „TENIS TENIS TENIS“.

Vyrobených bolo 65 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli menej ako 8 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000. Demonetizovaných bolo 32 116 mincí v bežnej kvalite a 1 838 v špičkovej kvalite. [4]
Revidované 4.10.2012; 09.06.2013