LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 1 000 Sk 2008 Rozlúčka s korunou

Pamätná minca, strieborná; ukončenie platnosti slovenskej meny
SR2_1000K1_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: N#MPSK_54
Zloženie: Ag 99,9%
Hmotnosť: 62,207 g (+1,244 g)
Priemer: 50 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: text do hĺbky „' 1. 1. 2009 ' ZAVEDENIE EURA“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.11.2008 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Budova NBS, znak a názov štátu, rok
reverz: Fragmenty mincí, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2008 - - - ? - 22p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti ukončenia platnosti slovenskej meny a jej prechodu na menu euro v Slovenskej republike bola na základe vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 302/2008 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 1 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 1.12.2008.[3]

Autorom návrhu oboch strán mince je Karol Ličko.

Na líci tisíckorunáka je v strede mincového poľa vyobrazená budova sídla Národnej banky Slovenska. Po oboch jej stranách sú umiestnené hviezdy a ich fragmenty symbolizujúce členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Pri hornom okraji tisíckorunáka je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pri spodnom okraji tisíckorunáka je vpravo od vyobrazenia budovy sídla Národnej banky Slovenska umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a vľavo od nej letopočet „2008“. Vľavo od vyobrazenia budovy sídla Národnej banky Slovenska je vyobrazená značka programu Spoločné emisie Európy znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura.

Na rube tisíckorunáka sú v kompozícii štylizovaného symbolu eura vyobrazené fragmenty motívov piatich slovenských mincí, ktoré sú v obehu. Označenie nominálnej hodnoty „1000 Sk“ je v dvoch riadkoch v pravej časti tisíckorunáka. Pri hornom okraji tisíckorunáka je v opise zľava doprava text „SLOVENSKÁ KORUNA“. Pri spodnom okraji tisíckorunáka sú v opise zľava doprava letopočty platnosti slovenskej koruny ako peňažnej jednotky v Slovenskej republike „1993 – 2008“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu tisíckorunáka sochára Karola Lička „KL“ sú umiestnené pri ľavom spodnom okraji tisíckorunáka vedľa štylizovaného symbolu eura.

Na hrane tisíckorunáka je razbou do hĺbky umiestnený text „' 1. 1. 2009 ' ZAVEDENIE EURA ' EURO INTRODUCTION“.

Vyrobených bolo 22 tisíc mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 21.06.2013