LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1981 Otakar Španiel

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_100K12_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#104 N#146
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 30.06.1981 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Knobloch
reverz: Milan Knobloch
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét O. Španiela, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1981 - - 11,7 22,75 - 115 + 5 proof

Pri príležitosti 100. výročia narodenia českého sochára a medailéra Otakara Španiela bola koncom júna 1981 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 39/1981 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je zaslúžilý umelec Milan Knobloch.

Na líci pamätnej mince je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. Po stranách čísla „100“ sú lipové ratoliestky. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét O. Španiela v ľavom profile. Vpravo pod portrétom je faksimile jeho podpisu „O. Španiel“, uprostred pod portrétom sú letopočty „1881●1981“. Autorova značka „MK“ je umiestnená dole pod letopočtami.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 120 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 19 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013