LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 1 000 Sk 2003 Andrej Hlinka, bankovka

Pamätná minca, bimetalová; 10. výročie zriadenia NBS
images/coins/SR2_1000K_b.png
Katal.číslo: KM#67 N#ZSK_9
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 44,190 g (+0,89 g)
Priemer: 61,6x32,6 mm
Hrúbka:
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: obdĺžnik
Platnosť od: 10.11.2003 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: A. Hlinka
reverz: Kostol sv. Ondreja v Ružomberku
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - - 6p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 10. výročia zriadenia Národnej banky Slovenska a prechodu na slovenskú menu bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 431/2003 Z. z. vydaná do obehu pamätná strieborná minca s motívom bankovky v nominálnej hodnote 1 000 Sk. Súčasne boli do obehu vydané pamätné mince s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk a 5000 Sk. Pamätné mince boli vydané ako súbor siedmich mincí obdĺžnikového tvaru vo vyhotovení určenom na zberateľské účely. Národná banka Slovenska začala súbor mincí predávať 19.12.2003[3] za cenu 12 tisíc Sk (398,33 €).

Pamätná jednostranne bimetalová tisíckorunová minca je z platničky zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi, do ktorej je na lícnej strane vložená platnička zo zlata s rýdzosťou 999. Hmotnosť tisíckorunáka je 44,190 g, dĺžka 61,6 mm a šírka 32,6 mm. Hmotnosť striebornej platničky je 43,91 g a zlatej platničky 0,280 g. Pri razbe tisíckorunáka je povolená horná odchýlka v celkovej hmotnosti 0,89 g, v hmotnosti striebornej platničky 0,88 g, v hmotnosti zlatej platničky 0,01 g a v obsahu striebra 1 %.


Autorom návrhu bankovky je akademický maliar Jozef Bubák.

Autorom reliéfneho prepisu lícnej strany bankovky je Štefan Novotný.

Na líci tisíckorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený portrét Andreja Hlinku. V spodnej časti vľavo od portrétu Andreja Hlinku je meno a priezvisko zobrazenej osobnosti „ANDREJ HLINKA“. Vľavo hore od portrétu Andreja Hlinku je veľké číslo „1000“ označujúce nominálnu hodnotu tisíckorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „TISÍC SLOVENSKÝCH KORÚN“. V ľavej časti tisíckorunáka je do základnej striebornej platničky vložená zlatá platnička v tvare dvoch trojuholníkov, z ktorých horný prekrýva vrchol spodného. Na zlatej platničke je vyobrazená štylizovaná ruža. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „1000“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Andreja Hlinku je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „1000“. Pri spodnom okraji mince sú vyobrazené dva štylizované tŕne ruže. Pri ľavom okraji tisíckorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

Autorkou reliéfneho prepisu rubovej strany bankovky je Mária Poldaufová.

Na rube tisíckorunáka vľavo na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je vyobrazený rímskokatolícky farský Kostol svätého Ondreja v Ružomberku s Mauzóleom Msgr. Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý sa prelína s vyobrazením Madony Ochrankyne zo stredovekej maľby z rímskokatolíckeho Kostola svätých apoštolov Šimona a Judu v Liptovských Sliačoch pri Ružomberku. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „1000“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „1000“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a vľavo od neho sú v rovnakom smere faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa, text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

Hrany pamätného bimetalového tisíckorunáka sú hladké.

Vyrobených bolo 6 tisíc mincí vo vyhotovení proof, len pre sady mincí.
Revidované 4.10.2012; 15.06.2013; 25.06.2013