LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Katalógové číslo

Katalógové číslo umožňuje zberateľom vyhľadať mincu v katalógu.
Okrem katalógového čísla treba vedieť, z akého katalógu to číslo je, lebo rôzni autori používajú rôzne spôsoby číslovania mincí v katalógu.

Takmer pri každej minci uvádzame jej katalógové číslo v najpoužívanejších katalógoch v Slovenskej a Českej republike. Pred každým číslom je uvedená skratka katalógu ukončená znakom '#':

KM#


je skratka pre Krause a Mishler, pôvodných autorov Štandardného katalógu svetových mincí (Standard Catalog of World Coins).
Katalógové čísla sú minciam priradené chronologicky, t. j. zodpovedajú poriadiu (väčšinou), v akom boli mince dané do obehu. Každý štát má samostatné číslovanie mincí:
 • Československo, od vzniku ČSR v r. 1918 až po zánik ČSFR v r. 1993:
  • KM# 1 - 20 h ČSR 1921 - prvá minca vydaná do obehu v ČSR
  • KM# 18 - 20 Kč ČSR 1937 - posledná minca vydaná pred rozpadom ČSR v r. 1939
  Rozpad a obnovenie ČSR
  • KM# 19 - 1 Kčs ČSR 1946 - prvá minca vydaná po obnovení ČSR
  • KM# 34 - 5 Kč ČSR 1951 - posledná minca vydaná pred menovou reformou v r. 1953
  Menová reforma v r. 1953
  • KM# 35 - 1 h ČSR 1953 - prvá minca po menovej reforme
  • KM# 48 - 10 Kčs ČSR 1957 - jedna z posledných mincí so starým znakom
  Zmena znaku - ČSSR
  • KM# 49 - 10 h ČSSR 1953 - prvá minca znakom ČSSR
  • KM# 138 - 100 Kčs ČSSR 1957 - posledná minca so znakom ČSSR
  Zmena znaku - ČSFR
  • KM# 139 - 10 Kčs ČSFR 1990 - prvá minca so znakom ČSFR
  • KM# 164 - 500 Kčs ČSFR 1993 - posledná minca vydaná v ČSFR
 • Slovensko, od vzniku Slovenského štátu v r. 1939 až dodnes:
  • KM# 1 - 10 h SR 1939 - prvá minca vydaná Slovenským štátom
  • KM# 10 - 50 Ks SR 1944 - posledná minca vydaná Slovenským štátom
  Po rozpade ČSFR
  • KM# 11 - 10 Sk SR 1993 - prvá minca vydaná do obehu v SR
  • KM# 95 - 1 cent SR 2009 - prvá eurominca vydaná SR
  • KM# 106 - 500 Sk SR 2009 - jedna z posledných mincí samostatnej meny SR
  • ...
 • Protektorát Čechy a Morava:
  • KM# 1 - 10 h ČaM 1939 - prvá minca vydaná v Protektoráte Čechy a Morava
  • KM# 4 - 1 K ČaM 1944 - posledná minca vydaná v Protektoráte Čechy a Morava
 • Česká republika po zániku ČSFR:
  • KM# 1 - 50 Kč ČR 1993 - prvá minca vydaná v Českej republike
  • KM# 131 - 500 Kč ČR 2012 -
  • ...
 • Krajiny eurozóny:
  Každá krajina eurozóny má samostatné číslovanie euromincí, ktoré je pokračovaním číslovania mincí meny tejto krajiny pred vstupom do eurozóny.

N#


je skratka pre katalóg mincí, ktorého autorom je V. Novotný.

BJ#


je skratka pre katalóg mincí, ktorého autormi sú Biľak a Jízdny.

Revidované 4.5.2013