LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Averz

angl. obverse, franc. avers, lat. adversus, nem. die Vorderseite, rus. аверс.

Predná (lícna) strana mince, medaily, bankovky, karty, ...

Averz mince všeobecne

literatúre neexistuje zhoda o pravidlách na rozlíšenie lícnej a rubovej strany mince. Je to dôsledok toho, že pre rôzne krajiny a rôzne obdobia sa používajú rôzne pravidlá. Napriek tomu sa dá zostaviť zoznam pravidiel pre rozlíšenie lícnej a rubovej strany mince, ktoré sa najčastejšie používajú v bežných katalógoch mincí:

 1. Na lícnej strane mince je informácia o tom, kto a kedy mincu vydal:
  • portrét hlavy štátu, panovníka, ...
  • štátny znak, erb, ...
  • názov krajiny,
  • značka mincovne, mincmajstra, vydávajúcej banky, ...
  • rok vydania mince.
 2. Nominálna hodnota je uvedená na rube mince.
 3. Rubové strany mincí (rovnakej meny) sú rovnaké (podobné), lícne strany sa líšia.

V prípade, že sa dvaja zberatelia nevedia dohodnúť, ktorá strana mince je lícna, mali by sa pozrieť do katalógu mincí alebo ešte lepšie do predpisu, na základe ktorého bola minca vydaná.

Ručne razené mince

Keď sa minca razí ručne, averz sa vyrazí razidlom upevneným v nákove a reverz pohyblivým razidlom, do ktorého sa udiera kladivom. Pohyblivé razidlo sa opotrebúva rýchlejšie, preto sa hlavný motív razí na lícnu stranu a na rub sa razí jednoduchší motív. Pre mince razené na strojoch takéto pravidlo na rozlíšenie averzu od reverzu už nemá význam; ktorá strana mince bude považovaná za averz je dané právnym predpisom, na základe ktorého je minca vydaná.

Zberateľské mince

Ktorú stranu považuje mincovňa za lícnu sa dá ľahko určiť u zberateľských mincí dodávaných tak, že vidno len jednu (lícnu) stranu.

Zobrazovanie mincí

Ak sú strany mince zobrazené vedľa seba (pod sebou) väčšinou sa dodržiava pravidlo, že lícna strana je vľavo (hore) a rubová vpravo (dolu).

Averz vs. hlava vs. orol

Lícnej strane mince sa niekedy (napríklad pri hode mincou) hovorí aj hlava podľa zobrazeného portrétu panovníka na minci. Hlava a averz mince však nie sú synonymá, lebo na niektorých mincíach je hlava na rubovej strane. Napríklad na rakúsko-uhorských mincíach bol na lícnej strane štátny znak, podľa ktorého sa lícnej strane hovorí aj „orol“, kým na zadnej strane bol portrét cisára a preto sa jej hovorí hlava.

Slovenské, československé a české mince

Na lícnej strane väčšiny mincí je názov a znak štátu, rok vydania a u novších mincí aj značka mincovne, ktorá mincu razila. Z tohto pravidla existujú výnimky, neplatí napr. pre mince vydané v r. 1953 (vyhláška m.f. č. 45/1953 Zb) a svätováclavské dukáty.

Euro mince

Majú spoločnú rubovú stranu, na ktorej je uvedená nominálna hodnota mince. Jednotlivé štáty vydávajú mince s vlastnou lícnou stranou.

Revidované 24.05.2012; 23.03.2014