LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

Je to štátna mincovňa Slovenska, t. j. jej hlavnou úlohou je raziť obehové, pamätné a zberateľské mince pre Národnú Banku Slovenska. Vyrábajú sa tu však aj zahraničné mince, medaily a iné výrobky.

Privilégium na prevádzkovanie mincovne získala Kremnica 17. novembra 1328 od uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou. Mincovňa Kremnica už takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty. Od 24.2.2011 je súčasťou Európskeho dedičstva. Je asi najstaršia dodnes existujúca mincovňa na svete a jeden z najstarších dodnes existujúcich podnikov vôbec.


Boli tu razené mince:
Revidované 24.5.2012; 03.06.2013; 13.04.2017