LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Hmotnosť mince


Takmer každá minca má predpísanú hmotnoť a maximálnu povolenú odchýlku hmotnosti.
Existujú aj výnimky, napr. mince vydané v r. 1953 po menovej reforme nemali predpísanú hmotnosť, ale iba priemer a hrúbku.


Bežne používané mince majú hmotnosť niekoľko gramov. Ľahšie ako 1 g sú len niektoré najmenšie hliníkové mince. Obehové mince ťažšie ako 10 g sú zriedkavé. Pamätné a obchodné mince bývajú bežne ťažšie.
Napríklad:

  • hliníkový 1 h má hmotnosť 0,5 g
  • strieborný 20 Kč má hmotnosť takmer 12 g
  • zlatý 10 dukát má hmotnosť takmer 35 g
  • pamätný bimetalový 5000 Sk má hmotnosť viac ako 47 g.
  • pamätný strieborný 2000 Sk má hmotnosť viac ako 124 g.

Povolená maximálna odchýlka od predpísanej priemernej hmotnosti mince bežne býva 2%. Mince z drahých kovov majú povolenú odchýlku menšiu (napr. zlatý 1 dukát má povolenú odchýlku v hmotnosti len 0,1%) ako mince z lacných kovov (napr. hliníkový 20 h má povolenú odchýlku hmotnosti 4%).

S povolenou toleranciou hmotnosti súvisí presnosť, s ktorou má zmysel udávať hmotnosť bežných mincí. Praktické je uvádzať hmotnosť mince v gramoch s presnosťou na dve desatinné miesta. Pre mince z drahých kovov má zmysel vyššia presnosť.

Mince opotrebované obehom môžu mať hmotnosť nižšiu ako určuje predpis.

Revidované 4.5.2013