LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Reverz

angl. reverse, franc. revers, nem. die Kehrseite, rus. реверс.

Zadná strana (rub) mince, medaily, bankovky, karty, ...

Reverz mince všeobecne

V literatúre neexistuje zhoda o pravidlách na rozlíšenie lícnej a rubovej strany mince. Na rubovej strane mince je väčšinou nominálna hodnota mince. Toto pravidlo často neplatí pre pamätné a obchodné mince.

Pamätné mince

Námet pamätnej mince je väčšinou zobrazený na rube mince. Toto pravidlo neplatí pre pamätné euro mince.

Euro mince

majú spoločnú (rovnakú) rubovú stranu, na ktorej je nominálna hodnota mince.

Reverz vs. panna vs. hlava

Zadnej strane mince sa niekedy (napríklad pri hode mincou) hovorí aj panna, lebo na československej korunovej minci bola zobrazená žena, alebo hlava, lebo rakúsko-uhorské mince mali na zadnej strane portrét cisára.

Pozri aj: „Averz“.

Revidované 24.05.2012; 23.03.2014