LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Striebro

lat. argentum, angl. silver, nem. Silber, rus. серебро

Chemický prvok so značkou Ag a protónovým číslom 47.

Vlastnosti
Atómová hmotnosť 107,8682 g/mol
Elektrónová konfigurácia [Kr]4d105s1
Hustota 10,49 kg/liter
Teplota topenia 962°C
Magnetizmus diamagnetický
Striebro je lesklý ušľachtilý kov bielej farby. Má najvyššiu tepelnú a elektrickú vodivosť a po zlate najväčšiu ťažnosť. So vzdušným kyslíkom nereaguje, pod vplyvom vzdušného sírovodíka černá. Je známe už od staroveku.
Striebro má pre svoje vynikajúce vlastnosti veľmi veľké využitie čisté aj v zliatinách. Čisté kovové striebro sa využíva vo forme veľmi tenkých vrstiev na výrobu CD, DVD, zrkadiel,... Tam, kde nevyhovujú mechanické vlastnosti, alebo vadí černanie pod vplyvom vzdušného sírovodíka sa používajú zliatiny: elektroterchnika, medicína, šperkárstvo...

Na výrobu mincí sa používa od staroveku až dodnes. Používa sa najmä v zliatinách ale aj čisté.

Využitie striebra na výrobu mincí platných na území Slovenska, Čiech a Moravy po r. 1918:Revidované 24.5.2012