LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Pavel Károly

* 24.05.1951, Šumiac

Slovenský medailér, rytec. Autor mincí, medailí, plakiet, odznakov, insígnií a pečatidiel pre mestá, obce a vysoké školy.

Na minciach používa ako značku autora štylizované iniciály „PK“.

Mince:


Štúdium:

V r. 1970-2010 pôsobil na SUPŠ (neskôr ŠÚV) v Kremnici ako odborný učiteľ. V súčasnosti žije a tvorí v Kremnici. Je členom Združenia medailérov Slovenska. Venuje sa tvorbe medailí razených, liatych, frézovaných, ručne rytých.


Výstavy:Revidované 24.05.2012; 23.11.2013; 25.01.2016; 17.08.2017; 15.01.2019