LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Emil Fulka

* 24.01.1947, Horné Štitáre

Slovenský akademický maliar, grafik.

Štúdium:

Pôsobil ako pedagóg na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch a na Strednej súkromnej umeleckej škole v Nitre. Žije a tvorí v Bratislave.

Na minciach používa ako značku autora štylizované iniciálky „EF“.

Mince:

Revidované 24.05.2012; 27.03.2016