LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Paládium

lat. palladium, angl. palladium, nem. Palladium, rus. палладий

Chemický prvok so značkou Pd a protónovým číslom 46.

Vlastnosti
Atómová hmotnosť 106,42 g/mol
Elektrónová konfigurácia [Kr]4d10
Hustota 12,023 kg/liter
Teplota topenia 1554,9 °C
Magnetizmus paramagnetický
Je to sivobiely, lesklý, veľmi ťažký ušľachtilý kov, ktorý sa podobá na striebro a platinu. Je chemicky odolný, za tepla je kujný. V prírode sa vyskytuje rýdzi v podobe zrniek v platinovej rude. Paládium izoloval v r. 1803 anglický chemik William Hyde Wollaston. V r. 1804 ho pomenoval podľa planetky Pallas, objavenej v r. 1802.
Paládium je trochu ušľachtilejšie ako striebro. Používa sa ako katalyzátor, v šperkárstve. Občas sa obchoduje ako investičný kov.

Využitie paládia na výrobu mincí platných na území Slovenska, Čiech a Moravy po r. 1918:Revidované 24.5.2012