LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Jiří Věneček

* 31.7.1940, Litomyšl[2]

Akademický sochár. keramik, sklár, medailér.

Absolvent Strednej umeleckopriemyselnej školy v Turnově a Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe (Z. Kovář, V. Plátek, S. Libenský).

Na minciach používa ako značku autora iniciály svojho mena a priezviska „jv“.


Mince:Revidované 24.05.2012; 30.11.2013; 16.11.2016