LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 100 eur 2015 Karpatské bukové pralesy

Zberateľská minca, zlatá; Svetové prírodné dedičstvo
SK_100E5.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSbZ6
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 03.12.2015[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Fúzač alpský
reverz: Bukový prales
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2015---429,00R4,1 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 5 000 ks.


V decembri 2015 Národná banka Slovenska vydala do obehu zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy.

Autorkou výtvarného návrhu oboch strán mince je Mária Poldaufová.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazený typický predstaviteľ fauny bukových pralesov fuzáč alpský, ktorý je kompozične vsadený do kruhového rámu. V hornej časti mincového poľa sú zobrazené kvety a listy zubačky žliazkatej. Pri hornom okraji mince je štátny znak Slovenskej republiky. Pod ním je označenie nominálnej hodnoty mince „100 EURO“. V spodnej časti mincového poľa je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“. Vľavo od fuzáča alpského je letopočet „2015“.

Na rube zberateľskej euromince sú v pravej časti zobrazené listy a plody buka lesného v prostredí bukového pralesa. V opise zľava doprava je v ľavej časti mince nápis „SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO“ a v jej pravej časti nápis „KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY“. Autorova značka (štylizované iniciálky mena a priezviska autorky „MP“) a značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) sú v ľavej hornej časti mince.

Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 04,02,2016; 26.09.2017