LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 20 eur 2017 Levoča

Zberateľská minca, strieborná; Pamiatková rezervácia
SK_20E7.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSb28
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,15 mm
Hrana: reliéfny nápis
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.05.2017[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Pavel Károly
reverz: Pavel Károly
Popis averz: Tri plastiky
reverz: Kostol sv. Jakuba
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2017---39,90R3,4  
2017---44,90R6,2 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


V máji 2017 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Pavel Károly.

Na líci zberateľskej euromince sú zobrazené tri plastiky oltárnej skrine v Kostole sv. Jakuba vystupujúce z troch blokov dreva, čím je vyjadrený materiál, z ktorého je oltár vyrobený a proces jeho tvorby. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti plastiky umiestnenej vpravo. V spodnej časti prostrednej plastiky je letopočet „2017“, pod ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „20 EURO“. Pod ním je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Pavla Károlyho „PK“. V spodnej časti plastiky umiestnenej vľavo je rok dokončenia hlavného oltára „1517“, pod ktorým je značka Majstra Pavla. Pri spodnom okraji zberateľskej euromince je v opise názov štátu „SLOVENSKO“.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazená časť Kostola sv. Jakuba s vežou a radnica v Levoči. Kompozícia je v pozadí doplnená gotickým oknom, v ktorého spodnej časti je ornamentálna výzdoba oltára. V ľavej časti mincového poľa je erb mesta Levoča. Pri spodnom okraji zberateľskej euromince vľavo je v opise v dvoch riadkoch nápis „PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA“ a vpravo nápis „LEVOČA“.

Na hrane mince je reliéfny nápis „NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ“. Začiatok a koniec textu je oddelený zobrazením štylizovaného kľúča.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 18.08.2017; 28.09.2017