LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2018 Slovanský liturgický jazyk

Zberateľská minca, strieborná; 1 150. výročie uznania
SK_10E21.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSb31
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 28.02.2018[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Roman Lugár
reverz: Roman Lugár
Popis averz: Byzantský kríž, plaketa
reverz: Ukrižovaný Ježiš, Konštantín a Metod
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2018---26,89R2,9  
2018---35,00R5,9 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka Národná banka Slovenska vo februári 2018 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Mgr. art. Roman Lugár.

Na líci mince je na pozadí s byzantským krížom zobrazená plaketa z archeologického náleziska v Bojnej, ktorá symbolizuje ranné kresťanstvo na území Slovenska. Na kríži je text v hlaholike. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mincového poľa, pod ním je v opise letopočet 2018. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri pravom spodnom okraji mincového poľa a označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v jeho hornej časti. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Romana Lugára RL sú pri spodnom okraji mince.

Na rube mince sú pod krížom s ukrižovaným Ježišom Kristom vyobrazení vierozvestcovia Konštantín a Metod. Na pozadí je v kruhovom výseku uvedený text v hlaholike. Pri okraji mince je v kruhopise nápis „UZNANIE SLOVANSKÉHO LITURGICKÉHO JAZYKA“ a letopočet „868“.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „• Konštantín a Metod • pápež Hadrián II. • Rím“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 20.01.2019