LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

100 euro SK 2014 - zlato - Rastislav

Veľkomoravské knieža Rastislav
SK 100E4.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#136
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 03.11.2014 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Roman Lugár
reverz: Roman Lugár
Popis averz: pôdorys kostola na Devíne
reverz: fiktívny portrét Rastislava
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2014 - - - 495,00 R 4 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 5 000 ks.


Na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava v novembri 2014 Národná banka Slovenska vydala do obehu zlaté zberateľské mince v nominálnej hodnote 100 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Mgr. art. Roman Lugár.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazený pôdorys veľkomoravského kostola na Devíne vyplnený slovanským písmom hlaholikou. Po obvode mincového poľa sú dobové ornamentálne prvky s perlovcom. V ľavej spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Nad ním je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „100 EURO“. V spodnej časti mincového poľa je v opise zľava doprava názov štátu„SLOVENSKO“ a letopočet „2014“. Autorova značka (štylizované iniciálky mena a priezviska autora „RL“) a značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) sú umiestnené v pravej časti mincového poľa vedľa pôdorysu kostola.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený fiktívny portrét Rastislava, ktorý je kompozične doplnený krížom z obdobia Veľkej Moravy z archeologického náleziska v Mikulčiciach. Po obvode mincového poľa je perlovec, medzi ktorým je v opise zľava doprava nápis „VEĽKOMORAVSKÉ KNIEŽA RASTISLAV“. Pri spodnom okraji mince sú letopočty „846 – 870“ označujúce obdobie, v ktorom Rastislav vládol.

Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 04,02,2016