LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

10 euro SK 2015 - striebro - Karpatské bukové pralesy

Svetové prírodné dedičstvo
SK 10E13.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (±1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (±0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 23.03.2015 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Rys ostrovid
reverz: Odumreté kmene stromov
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2015 - - 19,00 28,00 R 3,3  
2015 - - - 33,00 R 6,2 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 10 000 ks.


V marci 2015 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Karol Ličko.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazený rys ostrovid v prostredí bukového pralesa. Štátny znak Slovenskej republiky je pri spodnom okraji mince. Vľavo od neho je názov štátu „SLOVENSKO“, pod ktorým je letopočet „2015“. Označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“ je v hornej časti mincového poľa.

Na rube zberateľskej euromince sú zobrazené kmene buka lesného, ktoré sú kompozične doplnené kmeňom jedle bielej. V ľavej časti mincového poľa sú nápisy „SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO“ a „KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY“. Značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora „KL“) sú umiestnené v pravej spodnej časti mince.

Na hrane mince sú nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINEMONDIAL“. Medzi nápismi sú pomlčky.

Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 04.02.2016