LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

2 Euro SK 2015 - bimetál - Vlajka EÚ

30. výročie vlajky Európskej únie
SK 2E2__.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#
Zloženie: medinikel, niklová mosadz, nikel
Hmotnosť: 8,50 g
Priemer: 25,75 mm
Hrúbka: 2,20 mm
Hrana: jemné vrúbkovanie, nápis
Farba: vonkajšia časť strieborná, vnútorná zlatá
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 24.09.2015 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: George Stamatopoulos
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Vlajka EÚ
reverz: Európa vpravo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2015 2,08 2,20 2,50 3,00 6 1 000 *
2015 - - - 8,50 - 6 c
2015 - - - 7,99 - ? f

* - vrátane zberateľských kariet;
c - zberateľské karty (coincards);
f - farbené.


Pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie Národná banka Slovenska vydala v septembri 2015 do obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Mince majú rovnaké technické parametre a rovnakú rubovú (spoločnú) stranu ako obehové euromince.

Na národnej strane pamätnej mince je zobrazená vlajka Európskej únie, ktorá je jedným z jej symbolov. Vlajka Európskej únie je kompozične doplnená dvanástimi postavami symbolizujúcimi obyvateľov Európskej únie. V hornej časti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu zľava doprava nápis „SLOVENSKO“ a v jej pravej časti sú letopočty „1985 – 2015“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je vpravo od vlajky Európskej únie. Autorova značka, štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Georgea Stamatopoulosa „ĂÓ“, je v pravej spodnej časti mincového poľa. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.

Na hrane pamätnej euromince je nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.

Pamätná eurominca má v celej eurozóne štatút zákonného platidla.

Boli vydané zberateľské karty (náklad 6 000 ks) s vloženou pamätnou 2 € mincou. Karty sú číslované.
Revidované 27.01.2016