LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2021 Janko Matúška

Zberateľská minca, strieborná; 200. výročie narodenia
SK_10E36.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 19.01.2021[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Peter Valach
reverz: Peter Valach
Popis averz: Oravský hrad
reverz: Portrét Janka Matúšku
Rytec: Dalibor Schmidt
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2021---27,00 R2,80  
2021---31,00 R6,25 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku Národná banka Slovenska v januári 2021 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Peter Valach.

Na líci zberateľskej euromince je v rámiku vyobrazený Oravský hrad ako symbol životného pôsobenia Janka Matúšku, nad ktorým je štátny znak Slovenskej republiky. Faksimile dobového autentického zápisu textu hymny Slovenskej republiky v štyroch riadkoch je v pravej časti mincového poľa. V spodnej časti je v opise nápis „SLOVENSKO“ a nad ním letopočet „2021“. Vľavo od rámika je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami.

Na rube zberateľskej euromince je v rámiku vyobrazený portrét Janka Matúšku. Vľavo od portrétu je faksimile jeho podpisu. Pod portrétom je označenie nominálnej hodnoty „10 EURO“. V ľavej časti mincového poľa sú v opise meno a priezvisko „JANKO MATÚŠKA“, od ktorých sú grafickou značkou oddelené letopočty jeho narodenia a úmrtia „1821 – 1877“. Vpravo od rámika sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• AUTOR TEXTU ŠTÁTNEJ HYMNY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 01.07.2020