LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 2 centy 2009 Kriváň

Obehová minca, pomedená oceľ; dva eurocenty
SK_2c.jpg
© Ľudovít Malinovský, 2012
Katal.číslo: KM#96 N#SKE2
Zloženie: oceľ pokovaná meďou
(94,35% oceľ, 5,65% meď)[2]
Hmotnosť: 3,06 g
Priemer: 18,75 mm
Hrúbka: 1,67 mm
Hrana: hladká s ryhou po obvode
Farba: medená
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.01.2009 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Tatranský Kriváň
reverz: Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
20090,020,060,350,70 190 905 * 
20100,030,070,430,85 150 070 * 
20110,030,080,450,86 115 055 * 
20120,120,441,802,9010    45 * 
20130,130,461,802,8610    28 * 
20140,040,130,741,38 2 5 025 * 
20150,030,110,721,38 112 564 * 
20160,040,161,082,10 117 026 * 
20170,040,181,232,38 113 018 **

*) Vrátane mincí v ročníkových súboroch mincí.[3]

**) Plán.


Do obehu bola 2 centová minca daná 1.1.2009.

Autorom národnej (lícnej) strany je Drahomír Zobek. Je na nej tatranský štít Kriváň, symbol zvrchovanosti slovenského národa. Pod Kriváňom je nápis „SLOVENSKO“, pod ním je rok razby. Pod rokom razby je štátny znak Slovenskej republiky. Vľavo od štátneho znaku je značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Autorova značka „Z“ je vpravo od štátneho znaku. Po obvode mince je dvanásť päťcípych hviezdičiek.

Autorom návrhu spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Nominálna hodnota mince je vyjadrená veľkou číslicou „2“ vľavo hore. Nápis v dvoch riadkoch „EURO CENT“ je umiestnený hore, vpravo od číslice. Nižšie umiestnené slovo „CENT“ je napísané väčšími písmenami, najväčšie je prvé písmeno „C“. V pravom dolnom kvadrante je zemeguľa, na nej je zobrazená Európa, severná polovica Afriky a západná polovica Ázie (vrátane Stredného východu). Zvýraznených je pôvodných 15 členov EÚ. Šesť jemných liniek, s dvanástimi päťcípymi hviezdičkami na koncoch pripomína vlajku EÚ. Pri pravom okraji, vpravo hore od zemegule, je autorova značka (LL). Spoločná strana mince sa v r. 2007 nezmenila na rozdiel od euromincí vyšších nominálnych hodnôt.

Hrana mince je hladká s ryhou po obvode. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Na Slovensku sú platné všetky 2 centové mince ostatných členov eurozóny[4]. Hoci boli dané do obehu až v r. 2002, niektoré krajiny razili aj mince s rokom razby 1999 až 2001.

Dvojcentové mince boli pôvodne zavedené, aby sa prechodom na euro neospravedlňovalo zaokrúhlenie maloobchodných cien nahor. V Belgicku, Írsku, FínskuHolandsku sú síce emitované, ale už sa v obehu prakticky nepoužívajú, hoci sú stále platné. V týchto krajinách boli prijaté také finančné pravidlá, že došlo k zastaveniu obehu 1 (aj 2) centových mincí. Pri platbe v hotovosti sa cena zaokrúhľuje na 5 centov, t. j. nevydávajú sa 1 a 2 centové mince, hoci nimi možno ešte stále platiť.

Do konca r. 2017 bude vyrazených viac ako 193 mil. kusov slovenských 2-centoviek.
Revidované 04.10.2012; 19.11.2013; 13.01.2016; 05.09.2017