LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 2 eurá 2017 Univerzita Istropolitana

Pamätná minca, bimetalová; 550. výročie začatia činnosti
SK_2E6_.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKE18
Zloženie: medinikel(nikel)/niklová mosadz
Hmotnosť: 8,50 g
Priemer: 25,75 mm
Hrúbka: 2,20 mm
Hrana: jemné vrúbkovanie, nápis
Farba: strieborná/zlatá
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 04.01.2017 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Učiteľ a 2 študenti
reverz: Európa vpravo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2017 -   -    -    -  61 000,0 *
2017 -   -    -    -  -    1,5 p
2017 -   -    -    -  -    4,0 c
2017 -   -    -  21,00-    3,0 s

* - vrátane zberateľských kariet a súborov mincí;
p - proof;
c - zberateľské karty (coincards);
s - súbory obehových mincí SR 2017 s priloženou pamätnou mincou.


Pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitany vydala NBS do obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Mince majú rovnaké technické parametre a rovnakú rubovú (spoločnú) stranu ako obehové euromince.

Autorkou návrhu lícnej strany mince je Mária Poldaufová. Sú na nej zobrazené postavy učiteľa a dvoch študentov na pozadí doplnené časťou priečelia historickej budovy v Bratislave, ktorá bola sídlom Univerzity Istropolitany. Kompozíciu v ľavej hornej časti mincového poľa dotvára medailón kráľa Mateja Korvína, zakladateľa univerzity. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet 2017. V ľavej časti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu nápis „UNIVERZITA“ a v jej pravej časti nápis „ISTROPOLITANA“. Nad medailónom je letopočet začatia činnosti Univerzity Istropolitany „1467“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Márie Poldaufovej „MP“ sú umiestnené v spodnej časti kompozície. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.

Na hrane dvojeurovej mince je jemné vrúbkovanie s nápisom „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Pamätná eurominca má v celej eurozóne štatút zákonného platidla.

Boli vydané číslované zberateľské karty (náklad 4 000 ks) s vloženou pamätnou 2 € mincou. Okrem toho bol vydaný súbor obehových euromincí 2017 (náklad 3 000 ks) s priloženou pamätnou 2 € mincou. Pre reprezentačné účely NBS bolo vydaných 1 500 mincí v kvalite proof.
Revidované 21.02.2017; 16.09.2017