LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2018 August 1968

Zberateľská minca, strieborná; vstup vojsk Varšavskej zmluvy
SK_10E25.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: N#SKSb35
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 09.08.2018[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Číslice 68
reverz: Muž pred tankom
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2018---34,9R2,85  
2018---59,9R6,65 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


V auguste 2018 vydala Národná banka Slovenska do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský.

Na líci mince sú zobrazené zábrany z ostnatého drôtu s číslicou 68 na pozadí, ktoré symbolizujú obdobie normalizácie po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Štátny znak Slovenskej republiky je v hornej časti mincového poľa, názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet 2018 sú v spodnej časti mincového poľa. Pod nimi je vodorovná linka a označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO. Značka Mincovne Kremnica je vľavo od štátneho znaku Slovenskej republiky a vpravo od neho sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“.

Na rube mince je zobrazený fragment fotografie Ladislava Bielika „Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“ na pozadí doplnený číslicou 50 a nápisom „výročie“, ktoré vyjadrujú 50. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. V hornej časti mincového poľa je nápis „AUGUST 1968“.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „ • 21. AUGUST 1968“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 21.01.2019