LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2019 Milan Rastislav Štefánik

Zberateľská minca, strieborná; 100. výročie úmrtia
SK_10E28.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 25.04.2019[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Ivan Řehák
Popis averz: Znak a mapa ČSR
reverz: Portrét M.R.Štefánika
Rytec: Dalibor Schmidt
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2019---29,45 R 3,65  
2019---35,061010,00 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 15 000 ks.


Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika Národná banka Slovenska v apríli 2019 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorkou návrhu lícnej strany mince je Mária Poldaufová. Je na nej ako symbol vyjadrenia štátotvorných aktivít Milana Rastislava Štefánika vyobrazený český lev s korunou na hlave a slovenským znakom na hrudi z malého štátneho znaku Československej republiky v kompozícii s mapou Československej republiky. V pravej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise pri hornom okraji zberateľskej euromince. Pod ním je letopočet „2019“. Pri spodnom okraji zberateľskej euromince je v opise nápis „VERIŤ • MILOVAŤ • PRACOVAŤ“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autorky lícnej strany zberateľskej euromince Márie Poldaufovej „MP“ sú pod kompozíciou.

Autorom návrhu rubovej strany mince je akad. soch. Ivan Řehák. Je na nej zobrazený portrét Milana Rastislava Štefánika v pravej časti mincového poľa doplnený dvojplošníkom typu Caproni, na ktorého palube Milan Rastislav Štefánik v roku 1919 zahynul. V hornej časti mincového poľa sú v opise letopočty jeho narodenia „1880“ a úmrtia „1919“, ktoré sú od seba oddelené bodkou. V ľavej časti mincového poľa sú v opise mená „MILAN RASTISLAV“ a pod portrétom je priezvisko „ŠTEFÁNIK“. Štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince akad. soch. Ivana Řeháka „IŘ“ sú pri pravom okraji zberateľskej euromince.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým listom.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.01.2020