LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 100 eur 2020 Svätopluk II.

Zberateľská minca, zlatá; nitrianské knieža
SK_100E10.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo:
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 26.11.2020[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Roman Lugár
reverz: Roman Lugár
Popis averz: Súperiaci bojovníci
reverz: Fiktívny portrét Svätopluka II.
Rytec: Dalibor Schmidt
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2020---560,00R3,95 p

p - proof.

Limitovaný náklad v proof vyhotovení max. 5 000 ks.


V novembri 2020 Národná banka Slovenska vydala do obehu zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Roman Lugár.

Na líci mince je vyobrazená kompozícia dvoch súperiacich dobových bojovníkov. Štátny znak Slovenskej republiky je vľavo od kompozície. Nad ním je letopočet 2020. Názov SLOVENSKO je v opise pri hornom okraji zberateľskej euromince a od kompozície je oddelený poloblúkom dobovej ornamentiky. Mincové pole je v opise lemované perlovcom. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Romana Lugára LR sú v spodnej časti mincového poľa.

Na rube mince je fiktívny portrét Svätopluka II. sediaceho na koni v pozadí doplnený poloblúkom dobovej ornamentiky. Vpravo od neho je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „100 EURO“. V hornej časti mincového poľa je v opise nápis 894 – 899 NITRIANSKE KNIEŽA a v jeho spodnej časti je v opise nápis SVÄTOPLUK II. Mincové pole je v opise lemované perlovcom.

Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 01.07.2021