LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 20 eur 2020 Poľana

Zberateľská minca, strieborná; Chránená krajinná oblasť
SK_20E8.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,15 mm
Hrana: reliéfny nápis
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 17.09.2020[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Dva jelene, 6 laní
reverz: Vodopád Bystrého potoka
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2020---46,50R3,00  
2020---51,50R6,75 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


V septembri 2020 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana.

Autorkou výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Mária Poldaufová.

Na líci zberateľskej euromince je zobrazený súboj dvoch jeleňov, ktorému sa prizerá šesť laní. V ľavej časti mincového poľa je skalný útvar sopečného pôvodu, prírodná pamiatka Kalamárka. Štátny znak Slovenskej republiky je v hornej časti mincového poľa. Vpravo od neho je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „20 EURO“. V spodnej časti je v opise názov štátu „SLOVENSKO“ a nad ním letopočet „2020“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autorky zberateľskej euromince Márie Poldaufovej „MP“ sú vľavo od letopočtu.

Na rube zberateľskej euromince je národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka. V ľavej hornej časti mincového poľa je v opise fragment ľudového ornamentu. V riadku pod ním je nápis „POĽANA“ a pod ním je vyobrazená fialka žltá sudetská. V pravej časti mincového poľa je v opise nápis „CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ“.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený štylizovaným kvetom.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 30.09.2020