LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

10 euro SK 2016 - striebro - Ladislav Nádaši-Jégé

150. výročie narodenia
SK 10E15.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (±1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (±0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 19.01.2016 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Asamat Baltaev
reverz: Asamat Baltaev
Popis averz: Kniha
reverz: Portrét Ladislava Nádašiho-Jégého
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2016 - - - 18,50 R 3,2  
2016 - - - 23,50 R 5,6 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého v januári 2016 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Asamat Baltaev, DiS.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazená kniha s názvami najznámejších diel Ladislava Nádašiho-Jégého, ktorá je v pravom spodnom rohu výtvarne doplnená historickou postavou sediaceho bojovníka. Štátny znak Slovenskej republiky je vľavo od knihy. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet „2016“. Označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“ je vpravo od knihy. Značka Mincovne Kremnica, skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od letopočtu a značka autora mince je vpravo od neho.

Na rube zberateľskej euromince je v rámiku zobrazený portrét Ladislava Nádašiho-Jégého. Pod portrétom je v dvoch riadkoch meno a priezvisko „LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ“ a pod nimi sú letopočty jeho narodenia a úmrtia „1866 – 1940“.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „– PROZAIK – PUBLICISTA – LITERÁRNY KRITIK“.

Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 04.02.2016