LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2019 Alexander Rudnay

Zberateľská minca, strieborná; 200. výročie vymenovania za ostrihomského arcibiskupa
SK_10E31.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo:
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 05.11.2019[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Peter Valach
reverz: Peter Valach
Popis averz: Katedrála v Ostrihome
reverz: Portrét Alexandra Rudnaya
Rytec: Dalibor Schmidt
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2019---24,91 R3,0  
2019---31,32 R6,6 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 11 000 ks.


Pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa Národná banka Slovenska v novembri 2019 vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Mgr. art. Peter Valach.

Na líci zberateľskej euromince je zobrazená Katedrála Panny Márie a svätého Adalberta v Ostrihome. Pod ňou je v dvoch riadkoch faksimile podpisu arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Pod faksimile podpisu je názov štátu „SLOVENSKO“ a pod ním je letopočet „2019“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je pri pravom spodnom okraji zberateľskej euromince. Pod ňou sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený potrét arcibiskupa Alexandra Rudnaya v ľavej časti doplnený znakom kardinála, za ktorého bol Alexander Rudnay vymenovaný v roku 1826. Pod znakom kardinála je v dvoch riadkoch meno a priezvisko „ALEXANDER RUDNAY“. Pod priezviskom je letopočet vymenovania Alexandra Rudnaya za arcibiskupa „1819“. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis „VYMENOVANIE ZA OSTRIHOMSKÉHO ARCIBISKUPA“.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• ALEXANDER RUDNAY – UHORSKÝ PRÍMAS 1819“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.01.2020