LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

2 euro SK 2009 - bimetál - dvojkríž na trojvrší

Obehová minca
SK 2E.png
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#102
Zloženie: medinikel, niklová mosadz, nikel
Hmotnosť: 8,50 g
Priemer: 25,75 mm
Hrúbka: 2,20 mm
Hrana: jemné vrúbkovanie, nápis
Farba: vonkajšia časť strieborná, vnútorná zlatá
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 1. 1. 2009 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ivan Řehák
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Štátny znak SLovenskej republiky
reverz: Európa vpravo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2009 2,01 2,07 2,70  3,40 1 35 750* 
2010 3,29 4,67 7,53 13,05 10 70* 
2011 2,03 2,14 2,73  3,45 2 5 055* 
2012 3,30 4,70 7,59 13,08 10    45* 
2013 3,22 4,53 7,25 12,49 10    28* 
2014 3,69 5,50 9,25 16,50 10    25* 
2015 2,21 3,07 7,45 12,90 2 7 025**

*) Vrátane mincí v ročníkových súboroch mincí (bez pamätných 2€).

**) Plán.

Do obehu bola slovenská 2 eurová minca daná 1.1.2009. Minca sa skladá z dvoch častí. Vonkajšia časť je z mediniklu, vnútorná časť má niklové jadro medzi dvomi vrstvami z niklovej mosadze.

Autorom národnej (lícnej) strany je Ivan Řehák. Je na nej erbové znamenie štátneho znaku dvojkríž na trojvrší, jeden zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Dvojkríž je rozvrhnutý do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf štylizovaných skál, ktoré sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu. Vľavo od dvojkríža je rok razby a značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Vpravo od dvojkríža je nápis „SLOVENSKO“ a autorova značka „IR“. Po obvode mince je dvanásť päťcípych hviezdičiek.

Autorom spoločnej (rubovej) strany mince je Luycx Luc. Na jej pravej strane je mapa Európy bez Islandu. Vpravo je mapa orezaná oblúkom cez Bospor, stred Ukrajiny, Rusko a severnú Škandináviu. Cyprus je presunutý na západ ku Kréte a Malta je neúmerne veľká. Šesť jemných liniek prerušených pri prechode mapou má na svojich koncoch v hornej a dolnej časti dvanásť päťcípych hviezd. Cez mapu je nápis „EURO“. Veľká číslica „2“ je vľavo. Autorova značka „LL“ je pri pravom okraji. Je to upravený návrh používaný od r. 2007, pôvodný návrh bol takmer rovnaký.

Na hrane mince je jemné vrúbkovanie s nápisom „SLOVENSKA REPUBLIKA“ a dvomi hviezdičkami, medzi ktorými je lipový lístok. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Vyrazených bolo približne 48 mil. kusov slovenských 2-euroviek.
Revidované 4.10.2012; 20.11.2013; 14.01.2016